“Müasir dəb sahəsində informasiya texnologiyalarının rolu”